Schilderen als een uiting van mijn pijn…….

Naast een dagboek en gedichten schrijven begon ik in maart met schilderen. Eigenlijk laat ik me gewoon
door mijn gevoel lijden wat ik op één dag doe, de ene keer schrijven, de andere keer schilderen.

De schilderijen verbeelden mijn gevoelens of mijn visioenen die ik van God kreeg ter vertroosting van mijn verdriet.

Ik exposeer ze tijdens metingen of bijeenkomsten. Of op aanvraag.

Hopelijk kunnen lotgenoten en/of belangstellenden van de schilderijen zien als hoopvol.

Het is één van mijn manieren om mijn onbeschrijfelijke pijn te uiten.

Hier ziet u mijn eerste schilderij. Het beeld van het hemelse tafereel, met vele heiligen die zingen en dansen.
De engelen zijn rondom hen, de sfeer was pure blijdschap. Niemand sprak, maar de lucht was vol van aanbidding,
rechtstreeks uit hun harten.
Er was hemelse galmen van muziek.