Tijdens twee daagse workshop van Slachtofferhulp Nederland heeft PVF bijdrage geleverd door het verhaal van Priscilla en wat het ongeluk voor haar nabestaande heeft teweeg gebracht, te vertellen.
De nadruk ligt op de roep naar meer aandacht en erkenning voor de gevolgen van een dergelijk misdrijf.

De noodzaak van één aanspreekpunt voor alle vragen van nabestaanden en coördinatie van hulp is de conclusie van de enquêtes onder lotgenoten.
Deze vaste persoon zal behalve deskundigheid ook toegang moeten hebben tot beleidsbeslissingen en Openbare ministerie en Justitie.
Hij zal ook nauwe contacten moeten onderhouden met juridische adviseurs die voor de belangen van slachtoffers werken en verzekeraars.
Dit werk is tot heden gedaan door de vrijwilligers van Slachtofferhulp. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze invulling van hulpverlening niet voldoende is voor de ‘zware gevallen’.

Met dit voorstel is de stichting op 15 oktober bij 2 kamerleden, de heer C. van der Staaij en de heer E. Dijkgraaf geweest.
Tess Visser en Eleonora van der Stap hebben de petitie onder toeziend oog van beleidsmedewerker de heer Van Dijk, aan de heer Van der Staaij en de heer Dijkgraaf overhandigd.

Onze lotgenoten activiteiten worden door hen zeer gewaardeerd en wij kregen de aanmoediging hiermee door te gaan.
De heer Van der Staaij merkte op dat activiteiten in de vorm van contacten onder lotgenoten gezien mogen worden als waardevolle vorm van hulpverlening met een laag budget.