Zondag, 26 juli 2009


Oktober

Oktober, is het de maand, is het de seizoen,

waarbij bladeren vergelen,

heftig verlangend naar toen.

sinds het leven met de dood moet delen.

Een geliefde is heengegaan, een jong, veel belovend leven,

een poort naar hiernamaals is nu open.

Mijn ziel in het vlees geweven,

thans losgeweekt om verder gescheiden te lopen.

Men overweegt een rechtvaardige straf,

wat als het kwaad reeds is geschied,

de glans van het leven eraf,

de wereld alom een zwart gebied.

Is er dan nog een zwaardere last,

als de dood levendig borrelt van binnen,

vastklampend aan een gebroken mast,

mijlen ver je kind moeten beminnen.