Een gelukkig 2010!

Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en veilig 2010 toe!

Zoals jullie allemaal weten zijn geluk, gezondheid en veiligheid voor ons niet zo vanzelfsprekend meer. Ons gezin is in 2009 gehuld in een diepe rouw. Daarnaast hadden wij spannende en stressvolle periodes gehad rondom de rechtszaak.

Nu is het 2010. Wat brengt dit jaar ons? Langzaam aan krabbelen wij met Gods kracht verder omhoog. In het afgelopen jaar hebben wij ondanks de immense pijn van het verlies ook mooie zegeningen mogen ontvangen, de hoogte punten zijn hieronder vermeld.

  • De opening van de stichting Priscilla Visser Foundation tijdens een bijzonder mooie herdenkingsmiddag in het Molluks Kerkelijk Centrum te Houten met zo’n 150 uitgenodigden, was er één.. Het duo REV en ROSS die een liedje voor Priscilla heeft gecomponeerd en gezongen. Anderen: artiesten, zangers, Indonesische dansers, het team van McDonald Nieuwegein, die belangeloos voor ons optraden.
  • De medewerking van de media zoals het blad “Vriendin”, SBS6 Hart van Nederland en RTVU.
  • De hulp van Peter R. de Vries, die vanaf het begin de zaak in goede banen heeft geleid en uiteindelijk tot een correcte en snelle behandeling van de zaak heeft geresulteerd. Wij zijn Peter diep dankbaar, want een snelle afronding van de zaak heeft ons enorm geholpen bij het verwerken van het verlies.
  • De contacten per brief en later de persoonlijke ontmoetingen met de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat en de minister van V&W, de heer C. Eurlings en de heer Hirsch Ballin van de Justitie. Hun belofte om verbeteringen snel in te voeren geven slachtoffers en nabestaanden weer hoop. Wij voelen ook dat hun bedoelingen oprecht zijn. Maar er is nog veel werk aan de winkel.
  • Op 15 december is het boek in dagboekvorm van Tess klaar. Een uit het hart geschreven boek. Een ware monument voor Priscilla. Een teken van liefde van haar mama, papa, broer Joey en zusje Alyssia. In dit boek zijn wij met Priscilla als gezin één gebleven!

Nooit hebben wij gedacht dat wij zo veel kracht zouden bezitten om dingen zo snel op te kunnen pakken. Maar het is toch gebeurd. Vaak tot ons eigen verbazing. Niet zonder tegenslagen welliswaar, niet zonder strijd.

Elke dag moeten wij pijn, teleurstellingen en afwijzing verwerken. Maar wij willen door gaan met lief hebben, wij willen anderen helpen waar wij kunnen, lotgenoten de hand uitreiken, wij willen er voor ze zijn.

Tot heden hebben wij weinig over donatie gesproken en toch kunnen wij zonder u hulp weinig doen.

Kunt u helpen, geeft dan uw vrijwillige donatie aan de stichting. Wij zullen de opbrengst geheel aanwenden om lotgenotencontacten te organiseren, waarbij mensen in die getroffen zijn in een gezellige sfeer zich thuis kunnen voelen, hun verhaal kwijt kunnen en hulp kunnen vragen. Verder geeft de stichting lezingen op scholen over Verlies en Rouw.

Uw donatie op banknummer 15.15.57.756 is van harte welkom.
Geeft u EUR 25 of meer dan ontvangt u het boek ”Het jaar van de engel” gratis thuis gestuurd. Alvast onze hartelijke dank hiervoor!