Mattheus 22:31-33

…maar zij zijn als engelen in de hemel.

Wat nu de opstanding voor de doden betreft,

hebt gij niet gelezen,

wat door God tot u gesproken is,

toen Hij zeide:

Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak,

en de God van Jakob.

Hij is niet een God van doden, maar van levenden.