.Hieronder lezen jullie een kort verslag van de bijeenkomst van 27 mei in Houten. Een bijzondere bijeenkomst met vele actieve participaties van lotgenoten en belangstellenden!

Dit keer hebben wij als spreker de heer Kees Zandbergen, woordvoerder van de Politie, verbonden aan de politie haaglanden.

Het onderwerp proces-verbalen en protocol bij politieonderzoeken sloeg bij de mensen goed aan. Vele vragen en discussiepunten kwamen naar voren.

Vooral de vraag of “mobiel-bellen” wat de oorzaak is van vele (ernstige en dodelijke) verkeersongelukken ook voortaan standaard uitgezocht kan worden, zoals bij alcohol en drugs. Ook als hier in de eerste instantie geen aanleiding lijkt te zijn. Mobiel-bellen tijdens het rijden is een strafbaar feit en bovendien kost een onderzoek niet veel moeite, maar geeft wel helderheid aan gedupeerden.

 Voor slachtoffers en nabestaanden is het vaststellen van de schuldvraag (de waarheid) heel belangrijk. Het verzwijgen of niet (voldoende) onderzoeken van de waarheid ervaart gedupeerden als een zware psychische druk dat nooit over gaat!

PVF nodigt mensen uit om met een verhaal te komen. Kom bij één van de bijeenkomsten of geef je op voor  deelname aan een gesprek met de Tweede Kamer van Infrastructuur en Milieu. Samen staan wij sterk!

Bij elke bijeenkomst is er altijd voldoende gelegenheid om te ontspannen; je te uiten en met elkaar de last te dragen.

Goed te vermelden dat mede dankzij de volharding van lotgenoten (slachtoffers en nabestaanden van geweld) goede wetten zijn aangenomen, zoals de voorschotregeling van uitbetaling schade door de regering als de tegenpartij niet in staat is te betalen (april 2011) en het puntenrijbewijs die recidive moet tegengaan (mei 2011)

De lotgenotenorganisatie VSV (Stichting Verkeersslachtoffers) www.verkeersslachtoffers.org heeft een brandbrief naar de Vaste Kamercommissie voor IeM gestuurd . Daarin staan o.a. de punten over aanpakken van doorrijders zonder geldig rijbewijs en strafbaarstellen van uitleners van auto’s aan mensen zonder rijbewijs en/of onder invloed.

PVF steunt deze actie en zal actief samen met VSV de discussie voeren.

U bent ook uitgenodigd om actief hieraan mee te doen. U kunt zich opgeven via info@priscillavisserfoundation.com om tijdens het overleg met de Kamer aanwezig te zijn. Dit is meestal op dinsdagmiddag in Het Binnenhof in Den haag. Onze aanwezigheid geeft kracht aan onze eisen!

Een lotgenote, Anne van Winden, vertelt haar verhaal na het ongeluk van haar man 2 jaar geleden. Het ware toedracht is nooit helder onderzocht.