Verslag lotgenotenbijeenkomst in ’t Turfschip in Etten Leur

18 september 2011

 

 

 

In een prachtige omgeving van ’t Turfschip in Etten Leur zijn wij met nabestaanden en betrokkenen bijeen gekomen om elkaar te ontmoeten, verdriet te delen en de gevolgen na een verkeersongeval te bespreken.

 

Samen zijn, elkaar omarmen , stil staan bij een immens verlies…

 

 

Het bijzonderen van deze dag was dat Piet Luijten een nabestaande trad samen met Jessica Rozental op.Piet had een speciale nummer geschreven “Deep in my Heart”.

 

 

 

 

De maatschappelijke gevolgen voor nabestaanden na verkeersongeluk is het thema van deze keer.

 

 

Uit verschillende hoeken wordt het onderwerp besproken en beleefd.

Vooral beleefd, want verlies in deze omvang is te groot voor woorden……

Het gaat ook niet slijten… het maakt je wie je bent geworden!

 

Victor Jammers , directeur Beleid Verkeer van Slachtofferhulp Nederland was onze eerste spreker.

Ook daar is veel werk verzet , maar moet nog meer worden uitgebreid en verdiept.

Meer gespecialiseerde hulpverleners bij ernstige ongelukken/verkeersmisdrijven.

Meer anticiperen op de laatste ontwikkelingen, vooral op het juridisch gebied.

 

 

Nabestaanden kunnen na het verhaal van de heer Jammers  interactief deelnemen aan dit onderwerp.

Dit moet in de toekomst meer en meer gebeuren.

Alle nabestaanden kunnen een stem krijgen en zo worden verbeteringen behaald.

 

Het is een lange weg.

 

Daarnaast is er ook die enorme balast van verdrietverwerken die vreselijk veel energie kosten, veel negatieve emotionele gevoelens waarmee nabestaanden elke dag weer moeten dealen.

Het is ook door onze tweede spreker, de psycholoog, Ronald Geelen, verwoord.

Benaderen en omgaan met nabestaanden worden als lastig en verwarrend ervaren door de buitenwereld.

Je hebt immers met twee verschillende belevingswerelden te maken. Een buitenstaander kan niet de diepte peilen van de verwonde ziel van een nabestaande! Dit schept daarom vaak afstand of nog erger, permanente breuk in de relaties.

 

.

De enige mogelijkheid tot toenadering is toch door de contacten open te houden. Als je als buitenstaanders nabestaande echt wil helpen, wil troosten, dan moeten zij onredelijkheid willen accepteren.

Daarbij mag rustig tijd worden genomen van beide kanten. De mildheid van de kant van nabestaanden naar de buitenwereld toe is ook van groot belang voor wederzijdse begrip.

 

 

Onze laatste spreekster is de letselschade advocate mevrouw Ferda van Benthem uit Etten Leur, zij sneed een onderwerp die al zeker 10 jaar als wetsontwerp is bij de Eerste Kamer ligt, namelijk de Affectieschade.

Het vergoeden van een groot emotioneel verlies door (abrupt) afscheid van een dierbare door toedoen van een derde.

Vooral rechtse politieke partijen zijn erop tegen dat geld wordt uitgekeerd voor vergoeden van  “verdriet”

Ze vinden het ongepast en bovendien is de vaststelling van de hoogte van de uitkering lastig te bepalen, dus zien ze liever ervan af.

 

 

Wij vinden wel dat er spoedig een beslissing moet komen. Uitkeren van geldbedrag is ook een teken van erkenning van de grove fout die is begaan door de veroorzaker/dader. “Een oplossing zou kunnen zijn is een vast bedrag uitkeren, want de mate van verdriet kan je niet meten” sprak mevrouw Van Benthem.

 

 

 

Ondanks dat op het gebied van schadevergoedingen nog veel te winnen valt, zijn er stapjes voor stapjes rechten verworven.

 

Als u in die situatie zit dat door het ongeluk u financieel in de problemen komt te zitten, neem dat even contact op met de foundation. Door vele ervaringen kunnen wij u adviseren en uw gesprekspartner zijn.

Ook kennen wij juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van materiële en immateriële schadeafhandeling.

 

Een vorm van immateriële schade is de : Shockschade dit is de schade, lichamelijk en geestelijk ten gevolge van het trauma die oplopen is na het zien van wat je geliefde is aangericht.

 

Hierbij worden tot heden nog steeds de drie criteria gehanteerd.

 

het moet een zeer nabije familielid zijn van het slachtoffer,

degene moet op het moment of vlak daarna ontgewaarschuwd op de plaats van het ongeval aanwezig zijn en

er moet door een psycholoog/psychiater een rapport zijn opgemaakt waarin staat dat men hierdoor aan Post Traumatisch Syndroom lijdt.

 

Op dit gebied kan de Foundation ook mensen aan adviezen helpen omdat wij zelf persoonlijk hier mee te maken hebben gehad.

 

 

Mocht u naar aanleiding van dit stuk nog vragen of suggesties hebben, of wilt u iemand gewoon spreken, bel of mail ons dan. Blijf niet alleen met uw problemen zitten en uw privacy is gegarandeerd!

 

  

Roy en Tess Visser

PVF

Houten

06-47011775

info@priscillavisserfoundation.com