Impressie lotgenoten barbecuemiddag Bunnik

Loslaten…

Bijzonder, warm en mooi…

Afgelopen zondag, 19 september waren lotgenoten van verkeersslachtoffers en nabestaanden bij elkaar gekomen in Bunnik. Lotgenoten van dichtbij en van iets verder weg, Eindhoven, Etten-Leur, Den Haag, Eerbeek en IJhorst.

Nieuwe en bekende gezichte. Tranen en gelukkig ook af en toe een lach.

Je verhaal kwijt kunnen. Het is als de dag van gisteren…

Weer die foto laten zien van je geliefde, je man, je zoon of dochter die in het verkeer in één keer van je is weggenomen. Een korte herdenking, heel emotioneel… maar ook gezellig koffie drinken met een gebakje. Afspreken met lotgenoten in de woonplaats.

Letselschade en arbeidsrecht

Mevrouw Amira Foy en mevrouw Marlies Vegter van Boch Advocaten hielden een korte toespraak over arbeidszaken en letselschade.
Wat als je door een ongeluk niet meer kan werken? Wat als je als nabestaande je werk niet meer aan kan? Hoe regel je zo goed mogelijk financiën? Hoe te onderhandelen met je werkgever?

Vragen over de mogelijkheden van letselschadeclaims werd die middag ook zo goed mogelijk uitgelegd. Advies: laat hoe dan ook een dossier door een letselschade advocaat opmaken. Dan kan de zaak niet verjaren (na 5 jaar voor verkeerszaken waarbij een auto betrokken is en 3 jaar bij ongelukken met alleen een tweewielig voertuig). Het is sowieso goed om je goed te laten adviseren.
Onze ervaring is dat voor gevallen waarbij de aansprakelijkeheid moeilijk aan te tonen is en bij ernstige verkeersongelukken je meteen een advocaat moet inschakelen en geen adviseur. Een advocaat heeft namelijk de mogelijkheid ook later in het traject verzoeken in te dienen bij een civiele rechter en dit kan een adviseur niet. Bespreek bij de intake al de kosten van de advocaat, in de regel hoef je de advocaatkosten niet zelf te betalen. Een goede advocaat bespreekt dit eerlijk met de klant en geeft de mogelijkheden door hoe de vergoeding het beste geregels kan worden. (Denk aan rechtsbijstandverzekering en recht op een second-opinion, de gefinancierde rechtsbijstand etc.)

Zeer emotionele momenten bij het onderwerp bermmonumenten. De meeste nabestaanden willen toch een gedenkmonument op de plek van het ongeval. Provincie Utrecht heeft plannen om aan deze behoefte tegemoet te komen door een gedenksteen aan nabestaanden van verkeersongelukken te schenken en te onderhouden. Hopelijk kan de invoering van dit initiatief een einde maken aan de jaren lange onduidelijkheid, met veel emotionele gevolgen voor nabestaanden, rond het plaatsen van een bermmonument op provinciale wegen.

PVF vindt dit een mooi gebaar van de provincie Utracht.

Niet alle nabestaanden kunnen zich een mooi gedenksteen op de plek veroorloven. En als dit wel zo is dan vormt het onderhoud soms een probleem. De plek van het ongeval is vaak te onveilig om iets neer te kunnen zetten. Als de plannen goed lopen dan kan dit project als pilot dienen voor andere provincies en misschien ook voor alle gemeentes in Nederland. Het is de bedoeling dat een gedenksteen geplaatst mag worden op een plek die veilig is voor alle weggebruikers. Dit kan dan in overleg met de nabestaanden gebeuren.Ook krijgen nabestaanden binnen een toegestaan kader de vrijheid om het monument zelf in te richten, met bijvoorbeeld een foto en een eigen tekst.

Reageer!!

Wij zouden heel graag uw reacties over dit onderwerp willen ontvangen. Wij zullen ze dan doorsturen naar de heer. J. Strookappe van de provincie Utrecht. Dit kunt u mailen naar info@priscillavisserfoundation.com. Ook als u niet bij de bijeenkomst geweest bent.

Overleven, maar hoe verder?

Overlevenden van ernstige verkeersongevallen hebben in feite ook met een groot verlies te maken. Soms is overleven een wrange wetenschap. Ook deze mensen hebben vaak te maken met jaren lange juridische strijd m.b.t. de aansprakelijkehid en de uitkering van de claims. Nooit genoeg willen wij benadrukken dat de juiste weergave van het gebeuren in de vorm van een proces verbaal groot belang is voor de aansprakelijkheid. Staat daarin onjuiste gegevens of is het rapport onvolledig, dan kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor slachtoffers of nabestaanden.

Als stichting zullen wij over het onderwerp proces verbaal zeker op de agenda zetten.

Wensballonnen

Wij hebben aan het eind van de avond luchtballonnen met de namen van onze geliefden laten opstijgen als symbool van ons verliles, onze liefde en het los moeten laten van de dierbaarste die wij hebben. Een stukje verwerking, een klein stapje verder. (Zie meer foto’s onder het foto kopje)

Mensenwerk

Met dank aan alle vrijwilligers die zich zo hebben ingezet om de barbecuemiddag tot een warm en liefdevolle bijeenkomst te maken, willen wij ook allen aanwezigen bedanken voor de aanwezigheid. Wij weten dat het niet altijd makkelijk is om te komen. Uw komst was voor ons een geweldige steun! Natuurlijk kunnen wij nog wat mensen gebruiken om zo’n dag te helpen opzetten. Van hand en spandiensten tot verspreiden van folders en helpen met opvang van nieuwe mensen. Hiervoor is een reiskostenvergoeding mogelijk. Wilt en kan u de volgende keer een handje helpen? Stuur dan uw mail naar info@priscillavisserfoundation.com